Krzyż Federacji Skautingu Europejskiego

Środowisko Puławskie
SKAUCI EUROPYFEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

Wiadomości

Informacje dla rodziców

Albumy ze zdjęciami

Ukryj Szukaj

Start
Najświeższe wiadomości
Zdjęcia
Skauci w obiektywie
O nas
Najważniejsze informacje
Rodzice
Informacje dla rodziców
Kontakt
Skontaktuj się z nami

Czym jest ten 1%?

Jest szansą, żeby zrobić coś dobrego dla innych i to naprwadę niewielkim kosztem. I żeby poczuć się częścią społeczeństwa obywatelskiego, które bez pośrednictwa urzędników decyduje, co jest ważne i warte wsparcia.

Mechanizm ten został wprowadzony ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niej każdy polski podatnik może samodzielnie zdecydować, do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek trafi do wspólnego worka. Dzięki ustawie o 1% państwo niejako pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią publiczne pieniądze.

Do góry

Jak przekazać 1% podatku?

Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste! W rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać nazwę organizacji Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000089011.

Następnie należy już tylko obliczyć, ile wynosi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać tę kwotę do odpowiedniej rubryki. To wszystko – resztą zajmie się urząd. Termin składania rocznych zeznań podatkowych mija z końcem kwietnia.

Do góry

Do czego potrzebne są nam pieniądze?

Choć wszyscy szefowie i szefowe naszego ruchu, działają tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu i choć chcemy być harcerstwem „ubogich środków”, co zapisane jest nawet w statucie naszego Stowarzyszenia, to jednak potrzebne są środki do tego, by móc przeprowadzać kursy szkoleniowe, pomóc najuboższym dzieciom wyjechać na obozy letnie, rozwijać sieć samodzielnych środowisk, wydawać czasopisma, podręczniki i różnego rodzaju materiały. Dlatego też przekazując 1% swojego podatku powodujecie Państwo, że możemy istnieć i się rozwijać. Każda, nawet najmniejsza wpłata będzie dla nas nieocenioną pomocą i za każdą serdecznie dziękujemy!

Dodatkowe informacje na temat 1% można znaleźć na stronach:

Serwis Jedenprocent.pl

Portal organizacji pozarządowych

Do góry